Skip to main content

Over Pieter Lijesen

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Nederlands- en Fiscaal Recht (Master). Vervolgens heb ik nog een Minor Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Ik startte als internationaal belastingadviseur op Curaçao en ben via een paar omwegen in 2007 in de massaclaims terechtgekomen. De DSB Bank was de eerste bank die ik, vanwege het onrecht wat ik daar zag, van mijzelf moest aanpakken. Daarna volgden Rabobank, ING Bank, ABN AMRO Bank en verschillende verzekeraars. Tot en met 2019 ben ik er heel actief in geweest. De schade werd meestal wel (deels) vergoed maar de praktijken gingen op een andere manier gewoon door. Dat is logica wanneer je bedenkt dat wat er in de wereld gebeurt, slechts een grotere manifestatie is van wat er in ons hoofd gebeurt. Momenteel maak ik daarom enkel de claims waarvoor ik nog werk af, maar mijn focus is geheel gericht op Compassionate Inquiry.

In deze periode zag ik ook dat gedupeerden van grote banken en verzekeraars er niet alleen financieel aan onderdoor gingen maar vooral ook fysiek en mentaal. Mijn hele leven heb ik al geweten dat er een mind-body connectie bestaat en dat emoties en ziekte nagenoeg altijd de reactie van het lichaam op de mind zijn. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik hier ook al lang mee bezig. Toen ik 20 was deed ik aan reiki, was thuis in de antroposofie en reisde later meerdere malen naar o.a. Peru en de Filipijnen waar ik op pad ging met lokale healers. Ook kreeg ik al heel vroeg allerlei inzichten die er zomaar waren.

Het was belangrijk te beseffen dat gevolgen als burn-out, depressie, chronische pijn en ergere kwalen ons signalen geven waar we naar moeten kijken in plaats van weg te duwen.

“The surrest way to go to hell is to avoid going to hell”
zei een spiritueel teacher hierover.

En:

“Whatever you do, don’t try and escape from your pain, but be with it”,
staat er in the Tibetan book of living and dying.

Voor mij klinkt dat logisch, maar de vraag is hoe doe je dat praktisch?

De afgelopen jaren heb ik verschillende workshops met Gabor Maté gedaan waarin op deze vraag antwoord werd gegeven. In 2022 besloot ik daarom te solliciteren voor (intensieve) jaartraining Compassionate Inquiry voor professionals. Ik had het geluk in de groep van Sat Dharam terecht te komen. Deze jaartraining heb ik inmiddels afgerond en momenteel doe ik de Mentorship Compassionate Inquiry waarin ik in 1 op 1 sessies wordt begeleid om mijn skills verder te ontwikkelen.

In persoonlijke sessies via zoom – ik ben niet woonachtig in Nederland – begeleid ik op bescheiden schaal iedereen die interesse heeft in deze werkwijze.

Ik ben aangesloten bij www.NOBCO.nl en heb mij gecommitteerd aan de Internationale Ethische Code | NOBCO en bijhorende klachtenregeling.

Mijn tarief voor een sessie is 75 euro inclusief BTW. Voor clienten met een laag inkomen geldt een lager tarief. Hierover kan je me emailen. Ik doe sessies in het Nederlands en in het Engels.

Voor vragen kun je dit korte formulier invullen. Ik streef er naar om op een korte termijn te antwoorden.